Vysvětlení parametrů

Délka

Celková velikost žebříku

Celková délka s prodlouženími

Celková délka žebříku v maximálním prodloužení.

(Maximální) výška stání

Toto je nejvyšší pozice stojícího žebříku kam se lze bezpečně postavit.

Maximální dosah

Toto je nejvyšší pozice stojícího žebříku plus 2 m (170 cm osoba se svislým dosahem 30 cm)

Čistá vnitřní šířka

Vzdálenost mezi vnitřními přírubami bočních kolejnic žebříku

Šířka příčky

Šířka jedné příčky

Hloubka příčky

Hloubka jedné příčky. (Zaokrouhleno na centimetry)

Hloubka dvojité příčky

Hloubka dvou překrývajících se příček. (Zaokrouhleno na centimetry)

Horní šířka

Šířka v horní části žebříku

Šířka základny

Celková šířka přes patky žebříku. (Zaokrouhleno na centimetry)

Hloubka základny

Celková hloubka přes patky roztaženého žebříku. (Zaokrouhleno na centimetry)

Maximální vzdálenost základny

Maximální svislá vzdálenost od nejvyšší příčky nebo schodu, kterou se lezec doporučuje použít, k vodorovné rovině podpěry základny žebříku, přičemž žebřík je v preferované lezecké poloze. (Zaokrouhleno na centimetry)

Minimální vzdálenost základny

Minimální svislá vzdálenost od nejvyšší příčky nebo schodu, kterou se lezec doporučuje použít, k vodorovné rovině podpěry základny žebříku, přičemž žebřík je v preferované lezecké poloze. (Zaokrouhleno na centimetry)

Maximální pracovní výška

Pracovní výška je délka nesamonosného přenosného žebříku měřená podél kolejnic od základního podpěrného bodu žebříku po bod uložení nahoře.

Minimální pracovní výška

Pracovní výška je délka nesamonosného přenosného žebříku měřená podél kolejnic od základního podpěrného bodu žebříku po bod uložení nahoře.

Skladovací výška

Měřeno od spodní části patky po nejvyšší bod žebříku se zavřenou skladovací polohou. Výsuvné nohy jsou umístěny svisle. (Zaokrouhleno na centimetry)

Skladovací šířka se základnou

Měřeno přes celkovou šířku nejširšího bodu žebříku. (Zaokrouhleno nahoru na centimetry)

Skladovací hloubka

Měřeno napříč nejhlubší hloubkou zepředu dozadu se zavřeným žebříkem v úložné poloze, včetně všech nohou nebo kol. (Zaokrouhleno nahoru na centimetry)